"Take Time to make your soul happy"

Algemene Voorwaarden

 **Het lesgeld wordt vooruit betaald middels automatisch incasso op de eerste werkdag van de maand (of de ingangsdatum van je abonnement).

**Een leskaart schaf je zelf opnieuw aan als je oude vol is of verlopen via Eversports en betaal je gemakkelijk met Ideal. Een leskaart is 16 weken geldig en wordt alleen verlengd bij ziekte, zwangerschap en altijd in overleg.

** De overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd. Beëindigen van deze overeenkomst kan met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, mits de opzegging via de mail wordt gedaan voor de eerste van de maand met duidelijke vermelding van je naam.

 **Mocht je onverhoopt een les missen, dan is het mogelijk deze in te halen tijdens een ander lesuur.  Dit kun je zelf inplannen via je account in Eversports. Je mag zo vaak van les wisselen als je wilt, mits het rooster dit toestaat. Alle lessen (abonnement) dienen voor 31 December opgemaakt te zijn. Er kunnen geen punten meegenomen worden naar het volgende jaar. (voor een leskaart geldt dit niet)

**Er wordt geen lesgeld terugbetaald.

**Het lesgeld is berekend over 47 lesweken, de Studio sluit in de Carnavals vakantie, 3 weken bouwvak en tussen kerst en oud en nieuw. Op nationale feestdagen is de studio gesloten. Actuele sluitingsdata zijn te vinden in ons lesrooster en worden ieder jaar ruim op tijd gecommuniceerd aan de leden middels de nieuwsbrief.

**Studio Toermalijn is niet aansprakelijk in geval van; verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.

** Studio Toermalijn is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en daaruit voortvloeiende kosten ontstaan in of door de Yoga lessen. 

**Meld blessures of bijvoorbeeld een zwangerschap voor aanvang bij de docent of stuur hierover een berichtje.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info